Zůstane internet dostupný pro všechny?

thumbnail

Někteří lidé si myslí, že internet je jednou z věcí spadajících pod základní lidská práva – dovolím si ale tvrdit opak. Myslím si totiž, že to je luxus, který si může dovolit pouze určitá část populace, mimo jiné já a Vy, co to čtete.

Žijeme v době kapitalismu, a jsme konzumerní společnost – to jde spolu ruku v ruce. Ani v současnosti není internet dostupný všem, a nemyslím si, že do budoucna bude. Ne všichni si ho totiž mohou dovolit – ať už je to z finančních důvodů, anebo zákaz (potažmo omezení) ze strany státu (například Severní Korea, Čína anebo Bělorusko). Už jen z důvodů toho, jak dnešní společnost funguje si nemyslím, že se to nějak změní – je sice pravda, že máme lepší životní standard, ale taky mezi námi nikdy nebyly tak moc rozevřené socio – ekonomické nůžky, jako s příchodem kapitalismu. Část bude stále bohatnout, a část bude stále chudší, protože budou mít větší životní náklady na přežití. Ve světovém měřítku se toho určitě nikdy nedočkáme. Na druhou stranu, zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg inicioval projekt Internet.org, jehož cílem je zvýšit dostupnost internetového připojení za nulové (potažmo minimální) náklady. Mezi cílovou skupinu patří hlavně rozvojové země, ale u některých zemí (mám na mysli Indii) byla vyvolána určitá nevole vůči Zuckerbergovi, protože by jeho projekt porušoval síťovou neutralitu.

A co my?

Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Rovnost je pouhou iluzí – asi se shodneme na tom, že si občan ČR a občan KLDR skutečně rovni nebudou – ať už z ekonomického hlediska nebo z hlediska lidských práv. Budeme-li se ptát, jestli bude internet dostupný pro nás (jako vyspělejší země), tak by mohly být odhady jiné.

V rámci České republiky (potažmo dalších zemí, jako například USA, Velká Británie, Německo a tak dále…) připouštím, že by k tomu mohlo dojít. Už teď najdete internetové připojení na mnoha místech (obchody, veřejná prostranství…) a řekl bych, že procento míst pokrytých internetovým připojením bude stále stoupat. 

Benefity globálního připojení

Myslím si, že kdyby měli přístup k internetovému připojení všichni, tak by to určitě mělo pozitivní dopad – například na ekonomiku dané země. Lidé by byli schopni se prostřednictvím internetu mnoho věcí naučit – koneckonců, na internetu skutečně najdete téměř vše, a mnohdy ještě víc, než si myslíte. Kdyby té nadané části populace byla možnost internetového připojení poskytnuta, tak by se jí určitě chopili – představte si, jak by se zvýšilo to procento v kvartéru zvýšilo – to by ekonomiku posílilo, proč by totiž jinak (například Skandinávské země) do rozvoje tohoto sektoru tolik investovaly? Nezůstávejme ale jen u kvartéru – lidé by si mohli snadněji hledat práce v sekundéru, potažmo terciéru. Pak tu jsou firmy – hodně velká část z nich se propaguje skrze reklamy na různých webech. Ve výsledku by to mohlo mít pozitivní dopady na ekonomiku, ale také na životní úroveň dané části obyvatelstva, která internet v současné době nemá.

I přesto, že připojení internetového připojení pro celý svět je pěkná myšlenka, obzvláště z aspektu zesílení ekonomiky, tak nevěřím, že tomu tak bude. Naše společnost funguje na určitých principech, které to prostě neumožní. U ekonomicky vyspělejších států si však myslím, že k tomu do budoucna dojde.

Back To Top