Vítejte ve světě internetu věcí a velkých dat

thumbnail

Tato dvě slovní spojení bez sebe neudělají ani krok. V současné době se skloňují ve všech pádech a čeká je opravdu slibná budoucnost. Pokud jsou však pro Vás zatím velkou neznámou, je nejvyšší čas se s těmito pojmy dalšího tisíciletí dobře seznámit.  

Klíčové spojení v Průmyslu 4.0

Internet věcí (Internet of Things, IoT) tvoří spolu s velkými daty základní pilíře Průmyslu 4.0 – dnes již globálního pojetí moderního průmyslu, který se vyznačuje digitalizací a automatizací. Tento koncept je reakcí na rozvoj celé oblasti IT a komunikačních technologií. Třetím pilířem tohoto průmyslu  jsou kyber-fyzické systémy zahrnující např. umělou inteligenci nebo cloudové služby.

Internet věcí jako hybná síla průmyslové revoluce

Ve své podstatě jde o síť zařízení, spotřebičů nebo vozidel, které jsou vybavené senzory, softwarem a síťovou konektivitou. Tyto vlastnosti jim umožňují vzájemné propojení a výměnu dat. Jednotlivá zařízení pak mohou být vzdáleně kontrolována a řízena. V praxi jde o obrovskou škálu zařízení. Může jít např. o srdeční implantát, kameru přenášející živý přenos, automobil, ale i obrovské výrobní haly. Do této oblasti plynou astronomické investice – ze strany jak koncových zákazníků (např. budování moderních chytrých domácností), tak i z dalších odvětví (např. ze zdravotnictví nebo pojišťovnictví).

Největšími průkopníky v zavádění IoT je oblast dopravy a výroby (očekávané investice do roku 2022 jsou dohromady přes 300 milionů dolarů). IoT v oblasti výroby zvyšuje podíl automatizace, zlepšuje efektivitu a vede k vyšší konkurenceschopnosti.

  Co si pod tím můžeme představit konkrétně?

  • Např. digitalizace a automatizace výrobních strojů umožňuje (kromě vzájemné komunikace) také vzdálené ovládání jednotlivých strojů. Jejich senzory pak dokáží monitorovat řadu indikátorů a s předstihem informovat o možných odchylkách v parametru výroby nebo technickém stavu stroje. Na základě analýzy získaných dat lze efektivněji naplánovat údržbu či servis a zabránit tak neplánované odstávce.
  • Perfektní monitoring skladových zásob, tedy i zefektivnění dodavatelského řetězce.
  • Vyšší kvalitu výroby vedoucí k úspoře materiálu, času nebo snižování případů reklamace.

Velká data jako nutný zdroj

Internet věcí a všechna rozhodnutí musí stát na jednoznačných datech, která získávají jednotlivá zařízení či stroje. Jejich množství je ohromné a neustále roste – datová centra a úložiště pracují s daty řádově v petabytech (což je 1015 bytů). Tato data se musí nejdříve uložit a poté analyzovat, což jsou velmi složité procesy založené na náročných výpočtech a algoritmech. Na závěr je nutná správná interpretace výsledku vedoucí k optimalizaci výroby.

Velká data se velmi využívají např. v oblasti dopravy, cestovního ruchu, telekomunikačních společností, obchodování, veřejné správy, vědy i sociálních sítí. Tyto oblasti jsou samozřejmě naším reálným světem, ve kterém jsme tak mnohem více sledovaní, a je o nás dostupné obrovské množství informací. Zde by mohlo být velké riziko pro možné využití získaných dat.

Hudba budoucnosti

Internet věcí, velká data a kyber-fyzické systémy klepou na dveře budoucnosti, ve které ožívají představy o domácnosti, firmě nebo výrobě chytřejší,  než jsme my sami. Tento nezastavitelný pokrok přináší zkvalitnění i zefektivnění mnoha průmyslových procesů a lze očekávat další velmi dynamický vývoj. 

Back To Top