Vědecké práce z oblasti IT – kde hledat nejlepší zdroje?

thumbnail

Alfou a omegou při tvorbě vědecké práce jsou kvalitní zdroje. U jakéhokoliv typu práce musí být vždy splněny vysoké požadavky na kvalitní, odborné a spolehlivé zdroje. Prvotní fáze hledání těch správných odborných publikací, výzkumů nebo analýz zabere nemalý čas, ale jde o jeden z nejdůležitějších kroků Vaší práce.

Odborná a vědecká tvorba v oblasti IT je silně ovlivněna oblastí, které se týká. Jeden univerzální zdroj se stanovuje těžko a vždy je dobré je kombinovat.

Odborníci na IT znají své působiště nejlépe 

IT prostředí nabízí velké výhody pro vědeckou práci v něm. Jak jistě sami IT specialisté ví, toto prostředí poskytuje celou řadu digitálních nástrojů, které mohou samotnou práci velmi ulehčit.

Obecně můžeme uvést tyto výhody:

  • Poměrně snadný průzkum odborné literatury a dalších zdrojů
  • Rychlé a široké vyhledávání dat, stejně jako možnost jejich sdílení
  • Propojení a komunikace s dalšími výzkumnými pracovníky a využití jejich   znalostí a odzkoušených nástrojů
  • Využití mnoha různorodých platforem

Společný prostor i specializované platformy

Velmi bohaté bývají databáze a knihovny odborných institucí (ať už univerzit, vzdělávacích center nebo profesních organizací), které odborné texty a publikace soustřeďují a velmi často zpřístupňují online.

Z mezinárodních institucí, které poskytují informační a výzkumné zázemí pro tuto oblast, můžeme jmenovat např.:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Cílem Institutu jsou zejména vědecké a vzdělávací aktivity, vedoucí k pokroku v teoretické rovině, ale i v praxi. Informační technologie jsou pouze jedním z oborů, na které se IEEE specializuje. Je špičkou ve vzdělávacích aktivitách, pořadatelem obrovského množství mezinárodních technických konferencí a vydává řadu vědeckých časopisů. Stává se tak velmi rozsáhlou studnicí pro čerpání dat.

 Web of Science (WOS)

 Jde o světově uznávanou databázi, která nabízí komplexní přístup k citačním indexům, databázím a dalším užitečným nástrojům. Sdružuje přes 20 tisíc renomovaných časopisů z 256 vědeckých disciplín. Samozřejmostí jsou časopisecké články, ale najdete zde i sborníky z konferencí, patenty, reprinty, bibliografie i další typy dokumentů.

Příklad z oblasti IT bezpečnosti

Po úvodním hledání v odborných databázích a výběru odpovídajících zdrojů, doporučujeme čerpat ve specializovaných oblastech. Jako příklad si uveďme oblast IT bezpečnosti, kde skvěle poslouží další zdroje jako OWASP (Open Web Application Security Project), DEF CON (jedna z největších každoročních konferencí zaměřená na hackerství), nebo jednotlivé specializované stránky jako jsou např. BlackHat.

Desítky let zkušeností a odbornosti

Při hledání kvalitních zdrojů pro vědecké práce z oboru IT spoléhejte na světové databáze, které si svou renomovanou pozici na vědecké půdě dokázaly udržet desítky let. Jak IEEE, tak i WOS poskytují studnici odborných publikací rozmanitých formátů. Další informace pak najdete na specializovaných stránkách, konferencích apod. Vždy je třeba mít na paměti, že hledání zdrojů patří k velmi podstatné fázi tvorby a měl by mu být věnovaný dostatečný prostor.

Back To Top