Umělá inteligence a její vliv na oblast vzdělávání

thumbnail

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) už má své drápky zaseknuté v mnoha a mnoha oblastech. Siri se nám stará o povinnosti v kalendáři, Facebook nám říká, s kým bychom měli kamarádit, počítače investují naše peníze, auta se parkují bez nás a plně automatizovaný je např. letový provoz.

Pojďme se podívat, jaké pokroky zažívá díky AI oblast školství, která je pro nás a naše děti tak zásadně důležitá.

Jaké oblasti AI mění a může změnit

            ● Administrativa a hodnocení žáků

AI je velmi vhodným prostředkem ke zjednodušení administrativních úloh. Dlouhý proces třídění úkolů nebo vyhodnocování testů může být přenesen na bedra strojů. Učitelům tak zbyde více času na přípravu hodin či podporu studentům.

            ● Samotná realita učení

AI jde v oblasti výuky ruku v ruce s technologiemi virtuální reality. Společně dělají učení zábavnější a mnohem více interaktivnější. Jakýkoliv užší a realističtější kontakt s probíranou látkou učení usnadňuje a dělá ho mnohem zajímavější. Existují přímo specializované učebny, ve kterých si žáci mohou vyzkoušet krizové situace nebo nové nápady. Studenti zapojení do těchto specializovaných programů a individualizovaných vzdělávacích postupů mohou ze vzdělání vytěžit maximum.

            ● Individuální podpora a doučování

Mnoho studentů potřebuje individuální podporu, aby dosahovali dobrých studijních výsledků. Čas učitelů a rodičů je však velmi omezen, stejně jako jejich finanční prostředky. Již existují inteligentní doučovací systémy (např. Carneige Learning) poskytující studentům přímou spolupráci a zpětnou vazbu.

Carneige Learning je příkladem inteligentního výukového systému, který je schopen žákovi nejen doma, ale i ve škole, podat včasnou pomocnou ruku, zpětnou vazbu a vysvětlení skrze různé metody učení. Studenta navíc učí i samotnému studiu – zvyšuje disciplínu a sebekontrolu.

AI má tedy silný dopad na adaptivní schopnosti – získané vědomosti žák umí dobře aplikovat, on sám je aktivním členem a své učení si řídí (učitel má však stále neoddiskutovatelnou roli mentora). Tento styl učení je citlivý ke každému studentovi a stává se reálným vzděláváním a ne jen slepým biflováním.

            ● Tvorba obsahu učebnic

Umělá inteligence může zasahovat i do podoby vzdělávacích materiálů. Existují technologie, které pomáhají učení mnohem lépe třídit a syntetizovat jeho obsah. Již byly vyvinuté programy (např. od Content Technologies, Inc.), které umí sestavit vlastní učebnici. Učitel pouze importuje povinné osnovy a naprogramovaný modul učebnici „naplní“ jejím obsahem.  

Kromě obsahu učebnic mohou učitelé volit jako zdroj pro studium iPady nebo notebooky. Moderní softwary přizpůsobují jejich dostupné nástroje tak, aby na nich žáci mohli sami aktivně řešit úlohy.

Pokrok s limity

Dopad AI na oblast vzdělávání je nesporný a těší se velkému úspěchu. Od tvorby studijních materiálů přes samotný režim výuky až po hodnocení studenta a jeho motivace. Faktem však zůstává, že ve srovnání s jinými oblastmi jsou zde poměrně velké limity. Průlomové inovace se dějí jinde – např. firma Amazon pilotuje rozvoz balíčků drony, startup DeepMind  naučil počítač desítky her, ve kterých je lepší než člověk, již se testují auta bez řidiče a roboti zaučují jeden druhého k provádění drobných úkolů. 

Back To Top